Home
Shop

Thuisbatterij doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de website wordt verstrekt fouten bevat. Deze garantie kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze website is Thuisbatterij niet aansprakelijk. Heeft u foutieve informatie op onze website gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Alles wat op de website van Thuisbatterij staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers van de websites van Thuisbatterij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Thuisbatterij niks van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Thuisbatterij, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van Thuisbatterij staat.

Product has been added to your cart