Bijna helft thuisbatterijen nu van Nederlandse makelij

Batterijproducent Charged heeft het afgelopen jaar ruim 2.100 Sessy’s verkocht. Daardoor is nu bijna de helft van alle thuisbatterijen in het land van Nederlandse makelij. Dankzij een kapitaalinjectie van twee miljoen euro kan de start-up de productie verder opvoeren. Ook wil Charged de thuisbatterijen via een online netwerk gaan inzetten om netcongestie te voorkomen.

Charged is opgericht door Roeland Nagel en Twan Vooijs, twee techneuten die een bijdrage willen leveren aan de energietransitie. Omdat de meeste accu’s uit China komen en de kennis daarover dus niet in Nederland wordt opgebouwd, wilden zij een Nederlandse thuisbatterij bouwen.

Succesvolle crowdfunding
Daarnaast wilden ze consumenten de kans geven geld te verdienen met hun thuisbatterij, door die via slimme software op de elektriciteitsmarkt te laten handelen. In de zomer van 2022 hield Charged een succesvolle crowdfundingsactie, waarna de start-up begon met de productie van een kleine plug & play batterij, waarmee consumenten 5 kilowattuur stroom kunnen opslaan. Dat is genoeg voor het avond- en nachtverbruik van een gemiddeld huishouden.

Vraag niet bij te benen
Het eerste jaar kon het bedrijf de vraag nauwelijks bijbenen. Vorig jaar produceerde, verkocht en installeerde Charged ruim 2.100 Sessy’s. Dat is bijna de helft van de naar schatting 5.000 thuisbatterijen die Nederland op dit moment telt. De Sessy’s hebben samen een capaciteit van 10 megawattuur en een vermogen van 4 megawatt. “Dat is al genoeg om een vijfde van een gascentrale voor de productie van elektriciteit uit te zetten”, zeggen Nagel en Vooijs. “2023 was een bizar jaar. Hiermee hebben we de belofte van onze crowdfundingscampagne ingelost.”

Investering vanuit SHII
Om verder te kunnen opschalen wilde Charged kapitaal ophalen. Dat heeft het bedrijf verkregen van de SmartHub Incubator Industry (SHII) die beide ondernemers ook al steunde bij de eerdere crowdfundingsactie. Het SHII is een groep (oud) ondernemers uit de Achterhoek die andere bedrijven en start-ups helpen met coaching, kennis en financiering. Dertien deelnemende ondernemers kopen nu voor 2 miljoen euro een minderheidsbelang aan aandelen in het bedrijf. Met dat geld kan Charged verder professionaliseren, investeren in nieuwe ontwikkelingen en de productie verder uitbouwen. “Wij geloven in dit bedrijf. Gezien de Hollandse aanpak van Charged in combinatie met het nut en de noodzaak van thuisbatterijen, staan we open voor verdere investeringen in de groei van dit prachtige bedrijf”, zegt voorzitter Iginio Voorhorst van de SHII.

Geld verdienen met thuisbatterij
Met de batterij kunnen eigenaren hun eigen groene zonnestroom opslaan. Nu de salderingsregeling naar alle waarschijnlijkheid wordt afgebouwd – de Eerste Kamer beslist daar begin februari over – wordt opslag en gebruik van eigen stroom in een batterij nog aantrekkelijker. De batterij kan ook inspelen op de energieprijzen in combinatie met een dynamisch contract. Consumenten met zo’n contract kunnen de thuisbatterij met behulp van slimme software opladen als de stroomprijs op zonnige of winderige dagen laag of zelfs negatief is. Die stroom kunnen ze dan weer verkopen en terugleveren aan het elektriciteitsnet als de prijzen hoger zijn, vaak ’s avonds.

Netcongestie voorkomen
Omdat deze vorm van aansturing soms netcongestie verergert, werkt Charged met de Sessy ook aan slimme software voor congestiesturing. Energiebedrijven en netbeheerders zijn namelijk steeds vaker bereid geld te betalen als consumenten de batterij opladen op momenten dat er te veel groene stroom wordt opgewekt en er weinig vraag is en juist niet op momenten dat er al een grote vraag naar stroom is. Bijvoorbeeld tijdens de ochtend- of avondpiek. Dat voorkomt onbalans en congestie op het elektriciteitsnet. De ruim 2.000 Sessy’s zijn verspreid over heel Nederland verkocht en geïnstalleerd. Samen kunnen ze een heel netwerk vormen dat ingezet kan worden om dit soort netcongestie te bestrijden.

Virtual power plant
Charged is bezig om hiervoor een zogeheten virtual power plant op te zetten. Dat is een online netwerk waarin alle eigenaren die mee willen doen via slimme software met elkaar worden verbonden. De batterijen kunnen dan lokaal het sein krijgen om te laden of te ontladen. “Een grote batterij naast een zon- of windpark kan alleen op die plek de netcongestie bestrijden, wij zouden dat met ons netwerk in heel het land lokaal kunnen aanpakken”, zeggen Vooijs en Nagel.

Pilot
Het online netwerk wordt sinds vorig jaar al op kleine schaal getest in de gemeente Ooststellingwerf, die in samenwerking met netbeheerder Alliander, Rabobank en Charged wil onderzoeken en testen hoe thuisbatterijen ingezet kunnen worden voor een groene energietransitie zonder netcongestie.