Duitsland installeert recordaantal van 573.000 thuisbatterijen

Consumenten met zonnepanelen hebben in Duitsland vorig jaar 573.000 thuisbatterijen geïnstalleerd, wat een groei in verkoop van 172 procent vertegenwoordigt. Het land heeft de mijlpaal van 1 miljoen thuisbatterijen overschreden.

De opslagcapaciteit van deze thuisbatterijen staat gelijk aan het dagelijkse elektriciteitsverbruik van 1,5 miljoen tweepersoonshuishoudens. Ondanks de snelle groei pleit de Duitse zonne-energiesector voor verbeteringen in de energieopslagstrategie van de Duitse overheid en dringt aan op het terugdraaien van plannen om de financiering van onderzoek te verminderen. De branchevereniging Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) stelt dat energieopslagsystemen “onmisbare tijdmachines voor het elektriciteitssysteem” zijn en dat hun capaciteit met een factor 25 moet worden verhoogd.

Verdubbeld
De uitbreiding van het aantal thuisbatterijen voor zonnepanelen in 2023 is ongekend snel gegaan. Zowel het totale aantal geïnstalleerde zonnebatterijen als hun opslagcapaciteit is in slechts 1 jaar verdubbeld. De bruikbare opslagcapaciteit van de ruim 1,1 miljoen thuisbatterijen bedraagt nu ongeveer 12 gigawattuur.

De onderstaande grafieken tonen de jaarlijkse groei en het totale aantal geïnstalleerde thuisbatterijen. Dit zijn voorlopige cijfers, waarbij verwacht wordt dat de definitieve cijfers eind 2024 bekend zullen zijn.

De standaard
“Bij de installatie van nieuwe zonne-energiesystemen op privégebouwen zijn energieopslagsystemen nu de standaard,” zegt directeur Carsten Körnig van BSW. “Steeds meer bedrijven slaan ook zonne-energie van hun eigen daken op, zodat ze deze 24 uur per dag kunnen gebruiken. De markt voor thuis- en commerciële energieopslagsystemen groeide in 2023 met meer dan 150 procent en groeit dus opnieuw exponentieel. Deze bemoedigende ontwikkeling mag echter niet verhullen dat de kansen en het potentieel van batterijopslagsystemen voor het elektriciteitssysteem politiek nog steeds zwaar onderschat worden en dat marktbelemmeringen hun verspreiding tegenhouden.”

Volgens BSW moeten energieopslagsystemen een essentiële pijler van het elektriciteitssysteem vormen, naast opwekking, het elektriciteitsnet en het verbruik van elektriciteit. Deze benadering ontbreekt volgens de branchevereniging in de ontwerpstrategie van het Federale Ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWK). “Batterijopslagsystemen zijn tot nu toe vooral interessant geweest voor de zonne-energiesector omdat ze de ideale partner zijn voor zonnepaneelsystemen om dag-nachtbalancering tot stand te brengen en zo de stroomtoevoer te stabiliseren,” aldus Körnig.

Tijd winnen
Volgens BSW moet een intelligente energieopslagstrategie zich nu ook richten op het efficiënter gebruiken van de bestaande netcapaciteit met behulp van elektriciteitsopslagsystemen, waardoor het aantal gebruiksuren van het net toeneemt en daarmee ook de aansluitcapaciteit voor zowel gedecentraliseerde producenten als voor nieuwe verbruikers zoals warmtepompen en elektrische auto’s. “Een snelle uitbreiding van batterijopslag kan de noodzaak om het stroomnet uit te breiden verminderen en tijd winnen voor de noodzakelijke maar langdurige uitbreiding van het elektriciteitsnet,” benadrukt Körnig. “Het ontbreekt echter aan een flexibel wettelijk kader zodat energieopslagsystemen hun technische flexibiliteit daadwerkelijk beschikbaar kunnen stellen aan het elektriciteitsnet. Net zoals steeds meer investeerders nu batterijopslag integreren bij de aankoop van een pv-systeem moeten wetgevers, de federale regering en het federale netwerkagentschap in de toekomst ook altijd rekening houden met opslagsystemen bij hun regelgevende activiteiten.”