ETIP PV Conferentie 2024

BRUSSEL, België (donderdag 23 mei 2024): Op 22-23 mei namen ongeveer 110 deelnemers deel aan de European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics (ETIP PV) conferentie in Brussel.

De conferentie benadrukte de cruciale rol van geavanceerde zonne-PV-technologie in het transformeren van energiesystemen. Nu cyberveilige digitalisering voorop staat in technologiediscussies, werd tijdens de conferentie de kritieke betekenis ervan voor het beschermen en optimaliseren van energie-infrastructuren besproken. Tijdens de conferentie kwamen zonne-PV-innovatoren en bredere energiestakeholders samen om de integratie van zonne-PV-technologie in een duurzame energietoekomst te bespreken, te verkennen en te bevorderen.

De conferentie bevatte vier paneldiscussies over de effectieve controle van zonne-PV-systemen, energiedeling, flexibiliteit van zonne-PV en de energiegegevensruimte. De vierde sessie werd mede georganiseerd met de European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition (ETIP SNET).

De technologie is klaar om te reageren op de eisen van het Terawatt-tijdperk van hernieuwbare energieën, met een focus op flexibiliteit. Energiegemeenschappen spelen een centrale rol in het betrekken en versterken van eindgebruikers om bij te dragen aan de energietransitie. Het implementeren van slimme oplossingen binnen een ondersteunend regelgevend en beleidskader zal zorgen voor de optimale ontwikkeling van deze energiegemeenschappen.

Lukasz Kolinski, hoofd van de eenheid van de Europese Commissie Directoraat voor Energie, opende de ETIP PV-conferentie 2024 en benadrukte de bijdrage van zonne-PV aan een veerkrachtig en flexibel energiesysteem.

Paneldiscussies op de conferentie richtten zich op de opties en mogelijkheden om grote hoeveelheden elektriciteit geproduceerd door zonne-PV in de markt te integreren. Rutger Schlatmann, hoofd van de afdeling Zonne-energie bij Helmholtz Zentrum Berlin en voorzitter van ETIP PV, merkte op: “PV heeft een lange weg afgelegd van een celgerichte benadering naar een belangrijk onderdeel van de energietransitie en het verlagen van de kosten. De ETIP PV-conferentie heeft de verschillende opties en mogelijkheden verkend om meer elektriciteit geproduceerd door zonne-PV in de markt te integreren.

“De conferentie benadrukte ook hoe de eindgebruiker een integrale rol zal spelen in deze energietransitie, met zonne-PV aan de voorgrond. Venizelos Efthymiou, eerste manager/CEO van EPL en voorzitter van de ETIP PV-conferentie 2024, verklaarde dat: “Zonne-PV-technologieën rijpen constant in samenhang met vermogenselektronica en opslagflexibiliteit, en worden een betrouwbare, competitieve energiebron ter ondersteuning van de energietransitie.”

Ter afsluiting van de conferentie merkte Pierre-Jean Alet, groepsleider van digitale energieoplossingen bij CSEM en medevoorzitter van de conferentie, op: “Fotovoltaïsche technologie is nu relevant voor het gehele elektriciteitssysteem. Levendige discussies en deskundige panelleden boden een unieke gelegenheid voor de zonne- en netsectoren om een gemeenschappelijk begrip te ontwikkelen richting actie. Twee inzichten springen er voor mij uit. Energiegemeenschappen kunnen een kosteneffectieve manier zijn om de deelname aan de energietransitie te verbreden, en we zullen de opkomst van softwaregedefinieerde elektriciteitsnetwerken zien.”

Over het algemeen bood de conferentie van dit jaar een waardevol platform voor de uitwisseling over de integratie van fotovoltaïsche technologie in een responsieve duurzame energietoekomst.