Europese marktvooruitzichten voor batterijopslag voor woningen 2021-2025

Het European Market Outlook for Residential Battery Storage 2021-2025 analyseert het landschap voor residentiële batterijopslag in heel Europa. De studie biedt een overzicht van de geïnstalleerde opslagcapaciteit in 2020 en schetst verschillende marktscenario’s voor de periode 2021-2025. Bovendien richt de studie zich op de vier belangrijkste markten voor batterijopslag in Europa: Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk. Deze studie bevat ook beleidsaanbevelingen om de verdere groei van residentiële batterijopslag in Europa te stimuleren.

De prognose voor huishoudelijke zonne-energie blijft er voor de komende jaren goed uitzien, met een groei van meer dan 400% voor Europese zonne-energie en opslag, van een geïnstalleerde opslagcapaciteit van 3 GWh in 2020 naar 12,8 GWh in 2025. Door de synergie tussen residentiële zonne-energie en batterijen te analyseren, tonen nieuwe cijfers aan dat Europese residentiële zonne-energie en opslag met 44% zijn gestegen naar 140.000 geïnstalleerde eenheden in 2020. Dit is de eerste keer dat meer dan 100.000 opslagsystemen in Europa in een periode van 12 maanden zijn geïnstalleerd, waarbij de jaarlijkse installaties voor het eerst ook de schaal van GWh bereikten en een nieuwe mijlpaal zetten in de Europese energietransitie.

Geschreven terwijl het continent door de energieprijscrisis van herfst/winter 2021 worstelde, toont het rapport de kosteneffectiviteit aan van het installeren van opslag om residentiële zonne-energie te ondersteunen. In 2020 in Duitsland profiteerden huishoudens die premium zonne-energie en opslagsystemen installeerden van een Levelized Cost of Electricity van 12,2 EUR cent/kWh – bijna een derde van de typische elektriciteitsprijs.

De populariteit van batterijen ter ondersteuning van residentiële zonne-energie is het opvallendst in Duitsland, dat verantwoordelijk was voor 70% van de nieuw geïnstalleerde opslagcapaciteit. De top 5 markten samen, Duitsland, Italië, het VK, Oostenrijk en Zwitserland, installeerden 93% van de nieuwe Europese zonne-energie en opslag.

Walburga Hemetsberger, CEO van SolarPower Europe, zei: “Naarmate de populariteit van residentiële zonne-energie toeneemt, realiseren steeds meer huishoudens zich dat huishoudelijke opslagsystemen de waarde van hun zonne-PV-systemen maximaliseren. Terwijl Europa steeds meer wordt getroffen door gasgerelateerde energieprijsschokken, is zonne-energie en opslag het duidelijke antwoord op volatiele energieprijzen.”

Hemetsberger vervolgt: “Het combineren van zonne-energie en opslag is de sleutel tot het bereiken van een klimaatneutraal EU tegen 2050. Het zal de EU niet alleen in staat stellen het aandeel van hernieuwbare energie te vergroten, maar belangrijker nog, zonne-energie en opslag zullen betrouwbare, schone en kosteneffectieve energie leveren aan huizen en bedrijven tijdens piekuren. Nationale beleidsmakers moeten dit immense potentieel erkennen en gedistribueerde opslag aanzienlijk laten terugkomen in de herziening van hun Nationale Energie- en Klimaatplannen.”

Michael Schmela, Hoofd Marktinformatie bij SolarPower Europe, zei: “Het EU Clean Energy Package biedt lidstaten duidelijke oplossingen om een Europese uitrol van BESS (Battery Energy Storage Systems) te vergemakkelijken. Als we willen dat de markt voor residentiële batterijen zich verder ontwikkelt dan de eerste paar sleutelmarkten, en burgers helpen te beschermen tegen stijgende energieprijzen, moeten meer Europese regeringen sneller handelen om het Clean Energy Package volledig te implementeren.”

Schmela vervolgt: “Om ervoor te zorgen dat we de voorspelde groei van zonne-energie en opslag kunnen opvangen, terwijl we de waarde van het flexibiliteitspotentieel maximaliseren, moeten we de stroomnetten versterken en moderniseren. Participatieve en regelmatige netplanningsoefeningen moeten worden uitgevoerd op transmissie- en distributieniveau, en systeembeheerders moeten transparantie bieden over huidige en toekomstige systeembehoeften.”

Raffaele Rossi, Senior Policy Analyst bij SolarPower Europe, zei: “Om te voldoen aan de toekomstige groene energiebehoeften en het potentieel van zonne-energie en opslag te realiseren, moet Europa een toekomstbestendige EU-batterijverordening ontwikkelen die de concurrentiekracht van strategische industriële sectoren ondersteunt en het vermijden van een belasting van fabrikanten of het ontmoedigen van investeerders. Het is cruciaal om duurzaamheids- en kwaliteitskaders voor batterijvereisten vast te stellen – maar elk kader moet verstorende effecten op markten vermijden.”