Keerpunt in de Nederlandse Markt voor Thuisbatterijen: Iedereen Plukt de Vruchten!

Verkopen Nederlandse installateurs al thuisbatterijen? Volgens Peter Desmet is het antwoord ja. In combinatie met een dynamisch energiecontract biedt dit voordelen voor iedereen: de installateur, de klant en netbeheerders.

Hoewel thuisbatterijen in landen als Duitsland en Vlaanderen als warme broodjes over de toonbank gaan, heeft Nederland nog niet volledig de sprong gewaagd. Dit zou kunnen veranderen met de afbouw van de salderingsregeling. Peter Desmet, CEO van Solarclarity Group en oprichter van Bliq, merkt echter een recente verschuiving in de markt en wijst op het snelle succes in Vlaanderen.

Desmet deelt zijn observaties over de opkomst van thuisbatterijen in Vlaanderen, waar na de afschaffing van saldering in 2021 de vraag naar zonnepanelen stagneerde. Desmet benadrukt het belang van goed advies bij de verkoop van thuisbatterijen, aangezien deze een meer complex product zijn dan zonnepanelen.

De discussie over het verdienmodel van thuisbatterijen is nog niet geluwd in Vlaanderen, grotendeels als gevolg van de aanschafpremie die voorheen gold. Desmet pleit voor een verschuiving van de focus op zelfconsumptie naar een bredere benadering van het potentieel van thuisbatterijen.

Desmet voorziet al een haalbare businesscase voor thuisbatterijen in Nederland, vooral in combinatie met dynamische energiecontracten. Deze contracten bieden financiële voordelen en stellen consumenten in staat om geld te verdienen door te handelen op de energiemarkt, waardoor ook het elektriciteitsnet wordt ontlast.

In de Nederlandse markt ziet Desmet een opvallende beweging en een mogelijke doorbraak voor thuisbatterijen. Installateurs die actief thuisbatterijen aanbieden, kunnen niet alleen extra inkomsten genereren, maar ook bijdragen aan het succes van de energietransitie. Desmet is optimistisch over de toekomst van thuisbatterijen in Nederland en ziet een verschuiving die sneller kan plaatsvinden dan verwacht.