Nieuw type beton verandert je huis in een batterij

Wetenschappers zijn erin geslaagd beton te produceren dat gebruikt kan worden om energie op te slaan. Heb je in de toekomst geen thuisbatterij meer nodig?

Een team van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology heeft dit beton gemaakt door water en cement te mengen met Carbon Black, ook bekend als zwartsel. Dit laatste is een stof die bestaat uit roetdeeltjes en wordt in de industrie onder meer gebruikt als vulmiddel in rubberen banden en kabels.

Zwartsel is een geleider van elektriciteit. Wanneer het in beton wordt verwerkt, ontstaan er talloze microscopische routes waarlangs elektriciteit kan vloeien. Deze routes kunnen gebruikt worden om energie op te slaan en te ontladen.

Het materiaal is geen batterij, maar een zogenaamde supercondensator, een energieopslagapparaat dat hogere energiedichtheden kan opslaan en sneller kan ontladen dan conventionele condensatoren, maar minder snel dan batterijen.
Off-grid huis met zonnepanelen

Off-grid huis met zonnepanelen

De onderzoekers, die een studie publiceerden over het materiaal, denken dat het gebruikt kan worden om huizen te bouwen die hun eigen energie kunnen opslaan. Daardoor worden thuisbatterijen theoretisch gezien overbodig.

“Een eenvoudig voorbeeld is een off-grid huis dat wordt aangedreven door zonnepanelen,” zegt een van de onderzoekers in een interview met de BBC. “Overdag gebruik je rechtstreeks zonne-energie en ‘s nachts de energie die bijvoorbeeld in de funderingen is opgeslagen.” Andere potentiële toepassingen voor het materiaal zijn bijvoorbeeld snelwegen die elektrische auto’s opladen terwijl ze rijden.

Nog wel wat uitdagingen

Voordat deze toekomstvisie realiteit wordt, zijn er nog wat uitdagingen te overwinnen. De beton-supercondensator verliest nog te snel zijn lading. Ook is nog niet zeker wat de impact op het klimaat is.

Bovendien is nog niet bekend of en hoe de productie kan worden opgeschaald. Je thuisbatterij naar het recyclagepark brengen, is dus nog niet voor morgen.