Particuliere energieopslag: Hoe verzeker je dat?

Als verzekeraar zijn we continu bezig met het verkennen van nieuwe risico’s, schrijft directeur schade particulier Frank van Wessel. Het verduurzamen van woningen is noodzakelijk en belangrijk. Samen moeten we oog houden voor betaalbaarheid en verzekerbaarheid, inclusief de bijbehorende risico’s.

De mogelijkheden voor verduurzaming blijven toenemen: van zonnepanelen, laadpalen, deelauto’s en -scooters tot energieopslag thuis. Hoewel nog lang niet elke zonnepanelenbezitter een thuisbatterij heeft, borgen wij de verzekerbaarheid door de energietransitie te ondersteunen met goede verzekeringsproducten, zelfs voordat dit de norm wordt.

Energieopslag met een thuisbatterij

Een thuisbatterij, ook wel thuisaccu genoemd, is een oplaadbare batterij waarin de opgewekte stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen kan worden opgeslagen. Net als andere oplaadbare batterijen werkt deze op lithium-ion- of lithium-ijzerfosfaatbatterijen. Met een thuisbatterij kan de consument gedeeltelijk onafhankelijk van het elektriciteitsnet zijn, omdat de overdag opgewekte stroom op een ander moment verbruikt kan worden.

Nu het erop lijkt dat het nieuwe kabinet de salderingsregeling voor opgewekte zonne-energie in 2027 zal afschaffen, betekent dat de terugverdientijd van zonnepanelen zal oplopen. Omdat veel energieleveranciers bovendien terugleverkosten in rekening brengen, wordt een thuisbatterij voor veel particulieren steeds interessanter. Ook de toenemende netcongestie (overbelasting van het elektriciteitsnet) draagt bij aan de vraag naar energieopslag voor particulieren.

Markt voor energieopslag wordt toegankelijker

De energietransitie is in volle gang en de meest bekende maatregelen voor particulieren hangen allemaal met elkaar samen: zonnepanelen, warmtepompen, laadpalen en mogelijkheden voor energieopslag. Wij verwachten dat de vraag naar thuisbatterijen enorm zal toenemen. Zonnepanelen blijven een aantrekkelijke investering en de terugverdientijd wordt minder afhankelijk van de energieprijzen en kosten voor teruglevering. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee, nu de markt om energieopslag zelf aan te schaffen steeds toegankelijker wordt. Zo is het in België al mogelijk om een thuisbatterij aan te schaffen en te laten installeren via Ikea.

Bezwaren

Natuurlijk biedt een thuisaccu niet enkel voordelen. De huidige terugverdientijd van een thuisbatterij varieert tussen de drie en vijftien jaar, afhankelijk van capaciteit, verbruik, energieprijzen en de accu-modus. Bovendien kunnen de kosten van accu’s dalen terwijl de energieprijzen hoger worden nu de salderingsregeling wordt afgeschaft. Met een thuisbatterij zijn de energiekosten van de consument immers lager.

Daarnaast heeft een thuisbatterij een beperkte capaciteit: er is maar voor een paar dagen stroomopslag mogelijk. Dus de hele zomer opladen en de hele winter gebruiken, kan simpelweg niet. Ook neemt het apparaat vrij veel ruimte in, gemiddeld 1 m². Een gemiddeld huishouden heeft 6 kWh nodig om op te slaan; zo’n batterij kost ongeveer 5000 tot 6000 euro. Dit is toch een behoorlijke kostenpost voor een particulier.

Verzekeren van thuisaccu’s

Bij a.s.r. is een thuisaccu standaard meeverzekerd in de Woonhuisverzekering. De verzekerde is niet verplicht om te melden dat hij of zij een thuisbatterij heeft. Bij appartementen (waarbij opstal via VVE is geregeld) en bij huurwoningen is de thuisbatterij meeverzekerd in de Inboedelverzekering via huurders- of eigenaren-belang.