Home
Shop

1. Introductie

Deze Privacyverklaring van ThuisBatterij.nl (hierna aangeduid als “ThuisBatterij.nl” of “wij”) heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van personen die een offerteaanvraag indienen, onze website bezoeken, een recensie achterlaten, zich abonneren op onze nieuwsbrief of contact met ons opnemen (bijvoorbeeld telefonisch of via sociale media). Deze verklaring biedt informatie over hoe ThuisBatterij.nl, gevestigd aan de Visserijstraat 3 te Enschede, jouw persoonsgegevens verwerkt. We beschrijven wie we zijn, hoe en waarom we jouw gegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere relevante informatie. We streven ernaar om deze informatie zo helder en leesbaar mogelijk te maken. Mocht je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben over ons gebruik van jouw persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring.

2. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van particulieren die een offerteaanvraag indienen, onze website bezoeken of zich abonneren op onze nieuwsbrief. Deze verklaring geldt niet voor de verwerking van persoonsgegevens van bedrijven die als leverancier bij ons zijn aangesloten.

3. Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens?
ThuisBatterij.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens die binnen de reikwijdte van deze Privacyverklaring vallen. In deze verklaring wordt vermeld welke persoonsgegevens door ThuisBatterij.nl worden verzameld en gebruikt (verwerkt), voor welke doeleinden en aan welke personen of entiteiten de gegevens kunnen worden verstrekt.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?
4.1 Wanneer je een offerteaanvraag indient
Als je een offerte- of informatieaanvraag bij ons indient, gebruiken wij deze gegevens om je te koppelen aan maximaal vier bedrijven in jouw regio die de gevraagde diensten kunnen uitvoeren. Je kunt ons ook vragen om verder te zoeken, in welk geval we je aan meer bedrijven koppelen. De vakspecialisten nemen doorgaans telefonisch contact met je op, maar kunnen ook e-mail, sms of WhatsApp gebruiken. ThuisBatterij.nl kan ook zelf contact met je opnemen voor aanvullende informatie. We verwerken je gegevens om je aanvraag in behandeling te nemen op basis van de privacywetgeving, wat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. We sturen je ook e-mails over de voortgang van je aanvraag, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om je te informeren. Je kunt je altijd afmelden voor deze berichten onderaan de e-mail. We verwerken ook je IP-adres om misbruik van ons platform te voorkomen.
Voor deze doeleinden verwerken we je contactgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geslacht, en gegevens over je project, zoals het type woning en een omschrijving van de situatie. Deze gegevens verstrek je via je offerteaanvraag. We slaan je IP-adres op om misbruik te voorkomen.
4.3 Om je in staat te stellen contact met ons op te nemen (bijvoorbeeld via sociale media)
Wij zijn actief op platforms zoals Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, WhatsApp en Pinterest. Wanneer je contact met ons opneemt via sociale media, verwerken wij je persoonsgegevens om je vragen te beantwoorden en te reageren op je berichten. Je kunt ons ook telefonisch, per mail of via onze website bereiken. Hiervoor gebruiken we het communicatiekanaal dat je hebt gekozen en de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. We verwerken deze gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om op je bericht te reageren en eventuele klachten, vragen of verzoeken te behandelen.
4.4 Onze nieuwsbrief en bespaartips
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor verwerken we je e-mailadres en sturen je alleen nieuwsbrieven met jouw toestemming. Je kunt je altijd afmelden of je voorkeuren aanpassen onderaan elke nieuwsbrief. Als je een aanvraag bij ons indient, sturen we je enkele transactionele e-mails over de status van je aanvraag, waarvoor je je niet kunt uitschrijven omdat deze belangrijke informatie bevatten.
4.5 Om te voldoen aan de wet of om onze rechtspositie te beschermen
In uitzonderlijke gevallen kunnen we wettelijk verplicht zijn om je gegevens te delen met instanties zoals de politie of toezichthouders. We kunnen ook informatie gebruiken bij juridische geschillen of als we vermoeden dat je ons platform gebruikt voor bijvoorbeeld fraude.

5. Cookies
Wij verzamelen ook persoonsgegevens door het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie opslaan over je bezoek aan onze website, zoals hoe je op de site bent gekomen, welke pagina’s je hebt bezocht en welke informatie je interessant vond.

6. Geautomatiseerde besluitvorming
ThuisBatterij.nl neemt geen geautomatiseerde besluiten die aanzienlijke gevolgen voor jou kunnen hebben en past geen profilering toe. We koppelen je offerteaanvraag via een computersysteem automatisch aan beschikbare leveranciers. De keuze om met een van deze partijen een overeenkomst aan te gaan, is volledig aan jou.

7. Met wie delen wij jouw gegevens?
ThuisBatterij.nl deelt de gegevens die je aan ons verstrekt in het offerteformulier met maximaal vier vakspecialisten, afhankelijk van hun beschikbaarheid en werkgebied. Je kunt ons vragen om meer specialisten te benaderen. Bij vragen over hoe de vakspecialist met jouw gegevens omgaat, kun je rechtstreeks contact opnemen met de vakspecialist. Als een derde partij jouw persoonsgegevens volgens de instructies van ThuisBatterij.nl verwerkt, fungeert deze partij als verwerker. We sluiten een overeenkomst met verwerkers die verplichtingen bevatten om jouw persoonsgegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. ThuisBatterij.nl verwerkt je persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Als het noodzakelijk is om je gegevens naar buiten de EER door te geven, maken we passende afspraken op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. Hoe worden je persoonsgegevens beschermd?
ThuisBatterij.nl heeft passende maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen. We hebben technische, fysieke en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, beschadiging, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang en andere vormen van onrechtmatige verwerking. Voorbeelden zijn IT-beveiligingsbeleid, training van personeel en beveiligde servers. Personeel van ThuisBatterij.nl is gebonden aan geheimhouding.

9. Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
Jouw persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt. Je kunt bij ThuisBatterij.nl te allen tijde verzoeken om je persoonsgegevens te verwijderen.

10. Hoe kan je jouw privacyrechten uitoefenen?
Je hebt recht op inzage, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht op beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en dataportabiliteit. Om deze rechten uit te oefenen, neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze verklaring. We kunnen extra informatie vragen om je identiteit te verifiëren. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. Je kunt je toestemming voor de nieuwsbrief intrekken via je online account en onderaan elke nieuwsbrief. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je ontevreden bent over ons gebruik van je gegevens.

11. Hoe kan je contact opnemen met ons?
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ThuisBatterij.nl, neem contact op via:

ThuisBatterij.nl
Visserijstraat 3
7514 BZ Enschede
Nederland
https://www.thuisbatterij.nl

Product has been added to your cart