Home
Shop
Ontvang vrijblijvend thuisbatterij informatie

Verschillende merken en prijzen vergelijken
Gratis en vrijblijvend advies van deskundige installateurs
Gratis subsidie advies

Subsidie op thuisbatterij

Door de grote groei van het aantal zonnepanelen en tevens elektrische auto’s en warmtepompen, kan het huidige elektriciteitsnet de capaciteit die wordt gevraagd niet meer aan. Ook oplossing waar voor wordt gepleit vanuit de overheid is het gebruik van zonnepanelen. Ook netbeheerders geven aan dat het gebruik van thuisbatterijen een oplossing biedt tegen de overbelasting van het elektriciteitsnet.

In landen om ons heen zijn thuisbatterijen al heel normaal. Bij 70% van de zonne-installaties in Duitsland wordt al een thuisbatterij geleverd, en ook in Belgie neemt die aandeel sterk toe sinds de salderingsregeling is afgeschaft.

De reden dat het in Nederland nog niet zo’n vlucht neemt is het feit dat hier nog een salderingsregeling is. De stroom die men opwekt kan men wegstrepen met de stroom die men per jaar verbruikt. Dat is vele malen gunstiger dan dat men een vrij laag tarief zou ontvangen voor de stroom die wordt teruggeleverd aan het net, het zogenaamde producenten tarief. Minister Eric Wiebes (Klimaat) had voorgesteld de salderingsregeling vanaf 2023 af te bouwen, maar recent liet de huidige klimaatminister Rob Jetten weten dat dit op z’n vroegst een jaar later wordt.

Wanneer is de thuisbatterij financieel aantrekkelijk?

de Partijen VVD en ChristenUnie willen dat 100.000 huiseigenaren deze regeringsperiode nog een thuisbatterij nemen. Dutch New Energy schat dat de omslag pas volgt als consumenten niet meer voor het gunstige consumententarief hun stroom mogen terugleveren aan het net. Het zou dan pas in 2027 financieel aantrekkelijk worden om een thuisbatterij aan te schaffen. Wij zijn er van overtuigd dat de thuisbatterij een goed middel is om te voorkomen dat het stroomnet overbelast raakt. Het stroomnet heeft steeds meer moeite met de hoeveelheid zonnestroom op te vangen. Energieopslag tijdens piekmomenten zoals midden op de dag met veel zon, kan voorkomen dat ook de stroom van particulieren met zonnepanelen voor problemen gaat zorgen.

30% subsidie op thuisbatterij

Partijen VVD en ChristenUnie zijn bereid 30 procent subsidie te geven op thuisbatterijen. Momenteel kost een goede thuisbatterij inclusief randapparatuur en installatie 10.000 euro. Of de thuisbatterij op individueel niveau een goed idee zou zijn, is afhankelijk van de omstandigheden. Met zonnepanelen én een thuisbatterij beperk je als huishouden het aantal kilowatturen dat je van het elektriciteitsnet afneemt en dus ook de energiebelasting die je zonder salderingsregeling betaalt. Een subsidie op de thuisbatterij maakt het voor huishoudens dus zeker interessanter.

Actieplan ‘Opgewekt opslaan’ van kabinet

De 5 onderdelen van het actieplan ‘Opgewekt opslaan’ Het actieplan ‘Opgewekt opslaan’ van de ChristenUnie en VVD bestaat uit 5 onderdelen.

  1. Subsidie voor huishoudens, buurten en energiecoöperaties bij de aanschaf van een batterij: al deze groepen worden de komende jaren financieel ondersteund – bijvoorbeeld via de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) met een aanjaagsubsidie van 30 procent.​
  2. Energieleverancier doet voor 2030 elke zonnepaneeleigenaar een aanbod voor een thuisbatterij: er moeten afspraken komen tussen aanbieders van zonnepanelen en energieleveranciers om de combinatie tussen zonnepanelen en thuisbatterijen te stimuleren. Het streven is dat nog deze kabinetsperiode 100.000 huishoudens kiezen voor een thuisbatterij en dat voor 2030 elke huidige eigenaar van zonnepanelen een aanbod krijgt van zijn energieleverancier.
  3. Stimuleer de productie van de thuisbatterij en buurtbatterij: wanneer Nederland op grote schaal zelf energie wil opslaan, moet de beschikbaarheid van batterijen omhoog en de prijs omlaag. Daarom pleiten de 2 politieke partijen voor afspraken met de sector over de opschaling van de productie van deze batterijen, inclusief heldere kostenreducties.
  4. Zorg voor duurzame batterijen met een focus op circulariteit: de grondstoffen voor batterijen worden snel schaarser en de delving van lithium vindt volgens ChristenUnie en VVD vaak plaats in landen met slechte arbeidsomstandigheden, en heeft ook de bescherming van het milieu geen prioriteit. De 2 partijen zetten daarom in op circulaire batterijen waarbij hergebruik de norm wordt. Voor deze recycling worden afspraken gemaakt met leveranciers. Hierbij kijkt men ook naar mogelijk hergebruik van (de componenten van) autobatterijen.​
  5. Batterijen moeten echt brandveilig zijn: duidelijke richtlijnen en goede voorlichting zorgen ervoor dat thuis- en buurtbatterijen op een veilige manier geïnstalleerd en gebruikt worden. Dit helpt ook de sector om verder te professionaliseren. Op die manier wordt het risico op incidenten geminimaliseerd.

Wanneer een thuisbatterij met subsidie aanschaffen?

Wij adviseren op nu al vast de tijd te nemen om je te laten adviseren wat de beste oplossing voor uw specifieke situatie is. Hierbij kan vast rekening gehouden worden met een subsidie percentage van 30%. Daarnaast heeft de afschaffing van de salderingsregeling een grote invloed op de mate hoe interessant een thuisbatterij wordt. Dat deze regeling gaat verdwijnen achten wij vrij zeker, alleen is het niet precies duidelijk wanneer dat zal zijn. Doe een vrijblijvende informatie aanvraag om door een expert te worden geinformeerd in uw specifieke situatie.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN & VOORDELEN VAN EEN THUISBATTERIJ VOOR U?

Doe een vrijblijvende en gratis informatie aanvraag.

Gratis thuisbatterij prijzen ontvangen en vergelijken
 Onafhankelijk en vrijblijvend advies
Gespecialiseerde adviseurs uit uw omgeving

Ontvang vrijblijvend thuisbatterij informatie

Verschillende merken en prijzen vergelijken
Gratis en vrijblijvend advies van deskundige installateurs
Gratis subsidie advies

THUISBATTERIJ MERKEN

POPULAIRE ARTIKELEN

VIEW MORE
Back to Top
Product has been added to your cart