Home
Shop

Is het de moeite waard om een thuisbatterij of thuisaccu te kopen voor uw zonnepanelen?

Ontdek hier wat zo’n batterijsysteem kan doen en waar u op moet letten bij de aanschaf ervan.

Wat doet een accu-opslagsysteem?

Met een thuisbatterij systeem kunt u een deel van uw zelf opgewekte zonnestroom overdag tijdelijk opslaan om het ‘s avonds en tot de volgende ochtend te gebruiken. Als het fotovoltaïsche systeem meer elektriciteit opwekt dan momenteel wordt verbruikt, laadt het opslagsysteem op in plaats van de elektriciteit aan het algemene net te leveren. Als er meer vraag naar elektriciteit is dan het PV-systeem kan leveren – zoals ‘s nachts of bij schemering – kan de opslagunit worden ontladen om uw eigen elektriciteit met een vertraging te gebruiken.

Welke soorten batterijopslag zijn er?

Er zijn verschillende technische oplossingen op de markt. De bekendste zijn lithium-ion batterijen. De voordelen van lithium-accu’s zijn vooral het hoge rendement, de hoge energiedichtheid en de relatief lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik. De opslagcapaciteit kan voor een groot deel worden benut bij continu gebruik zonder dat de batterij daaronder lijdt. De technologie van lithium-ionbatterijen is de laatste jaren ingeburgerd geraakt in thuisopslagsystemen. Deze technologie wordt ook gebruikt op andere toepassingsgebieden zoals elektrische auto’s en in grote batterijopslagsystemen in de industrie en energiecentrales. Als gevolg daarvan dalen ook de prijzen door de voortdurende stijging van de productiecijfers en de voortdurende technische ontwikkeling. Hoewel zij tot dusver vrijwel geen rol hebben gespeeld op de markt, worden twee batterijtechnologieën af en toe aangeprezen: De redox-flowbatterij en de zogenaamde zoutwaterbatterij. Hoewel sommige leveranciers van thuisopslagsystemen met redox-flowtechnologie zich reeds uit de markt hebben teruggetrokken, zijn er wel degelijk zoutwaterbatterijen te koop. In tegenstelling tot de compacte lithiumbatterijen bestaan deze hoofdzakelijk uit niet-ontvlambare vloeistoffen en vergen zij door hun lage energiedichtheid vele malen meer ruimte en gewicht. Nadelen zijn het lagere vermogen, de hogere verliezen en de open vraag naar de verwachte levensduur. De beloofde voordelen zijn een grotere veiligheid (geen brandgevaar) en een zeer goede milieuvriendelijkheid. De loodzuur-batterijen die enkele jaren geleden nog werden gebruikt, spelen niet langer een rol als opslagruimte voor thuis. Deze batterijen zijn minder geschikt gebleken omdat zij regelmatig onderhoud en verzorging vergen en slechts een aanzienlijk kortere levensduur hebben. Hierdoor zijn loodaccu’s duurder in het gebruik dan de efficiëntere lithium-opslagsystemen.

Uit welke onderdelen bestaat een thuisbatterij?

Thuisaccu’s voor fotovoltaïsche systemen bestaan uit de lithiumbatterijen, een batterijbeheersysteem, elektronica voor aansluiting op het internet en voor bewaking, en vereisen ook een omvormer. Net als bij het fotovoltaïsche systeem wordt de opgeslagen elektriciteit indien nodig omgezet van gelijkstroom in wisselstroom en aan het elektriciteitsnet toegevoerd.

Welke grootte moet een goed ontworpen thuisbatterij systeem hebben?

Het doel van een accu-opslagsysteem is overdag zonne-elektriciteit op te slaan voor de avond en de nacht. De accu is correct gedimensioneerd als hij het gemiddelde elektriciteitsverbruik tussen avond en ochtend dekt. Als u bijvoorbeeld 3.600 kilowattuur elektriciteit per jaar verbruikt, zou een opslagunit met een capaciteit van maximaal 5 kilowattuur de juiste maat zijn: 3.600 kWh / 365 / 2. In de praktijk worden vaak veel te grote accu’s geïnstalleerd, waardoor de ladingstoestand van de accu schommelt tussen halfvol en vol. Deze hoge laadtoestand versnelt de veroudering van de batterij, de ongebruikte capaciteit kost onnodig geld en verspilt grondstoffen en hulpbronnen die bij de productie van de opslag worden gebruikt. Een goed ontworpen opslagsysteem leidt tot een aanzienlijk hogere zelfconsumptie van zonne-elektriciteit. Als de opslageenheid aanzienlijk groter is, kan het zelfverbruik slechts in geringe mate worden verhoogd door de grootte te vergroten. Daarom bevelen wij ongeveer 1 kilowattuur batterijcapaciteit per 1.000 kWh jaarlijks elektriciteitsverbruik aan als richtsnoer voor de opslaggrootte. Bovendien mag voor kleine fotovoltaïsche systemen de opslagcapaciteit van de batterij in kilowattuur niet veel groter zijn dan de output van het fotovoltaïsche systeem in kilowatt. Dus voor een huishouden met een PV-systeem van 5 kWp en een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 5.000 kWh, zou een opslag van ongeveer 5 kWh ideaal zijn.

Hoeveel jaar gaat een thuisbatterij systeem mee?

Terwijl zonnemodules meer dan 20 tot 30 jaar zeer goed kunnen presteren, hebben batterijopslagsystemen een verwachte levensduur van 10 tot 15 jaar. De reden hiervoor is dat in de batterijcellen chemische processen plaatsvinden die de materialen doen verouderen. Sommige verouderingsprocessen vinden zelfs onafhankelijk van het laden en ontladen plaats, zodat dergelijke batterijen zoiets als een “houdbaarheidsdatum” hebben, hoewel deze niet precies kan worden voorspeld. Veroudering leidt tot een afnemende opslagcapaciteit in de tijd, die gedurende een lange periode slechts langzaam afneemt, maar tegen het einde van de levensduur versnelt. Dit wekt aanvankelijk de valse indruk dat de batterij nauwelijks veroudert. Lithiumbatterijen in huisopslagsystemen zijn ontworpen voor gebruik met een PV-systeem. Ongunstig voor dit type batterij zijn hoge of zeer lage omgevingstemperaturen en een langdurige hoge laadtoestand. Daarom worden de batterijen het best bewaard in een droge kelderruimte en mogen ze slechts korte tijd volledig worden opgeladen. Idealiter moet de batterij op een zonnige dag tot de middag volledig zijn opgeladen, zodat de ontlading dan begint door het stroomverbruik van de avond. Tegen de volgende ochtend moet de batterij weer grotendeels ontladen zijn. Als de batterij te groot is, wat in de praktijk helaas vaak het geval is, kan zij ‘s nachts niet door het stroomverbruik worden ontladen en is zij de volgende dag snel weer vol. Dit leidt tot permanent hoge laadniveaus van de batterij en is nadelig voor de levensduur. Accu’s met de juiste afmetingen zijn dus efficiënter en zuiniger.

Wat is het verschil tussen een DC- en een AC-gekoppeld opslagsysteem?

Zonnegeneratoren produceren gelijkstroom (DC), die moet worden omgezet in wisselstroom (AC) voor gebruik in het huishouden of voor voeding aan het net. Voor opslagsystemen wordt een basisonderscheid gemaakt naargelang zij aan de gelijkstroom- of de wisselstroomzijde zijn aangesloten. In een AC-gekoppeld systeem wordt de zonne-energie eerst door de omvormer van het fotovoltaïsche systeem aan het huishoudelijke elektriciteitsnet toegevoerd en er vervolgens weer uitgehaald om in de batterij te worden opgeslagen. Dergelijke AC-gekoppelde opslagsystemen hebben hun eigen omvormer die in beide richtingen werkt: Hij kan de wisselstroom van het fotovoltaïsche systeem weer omzetten in gelijkstroom om deze in de batterij op te slaan. En in omgekeerde richting wekt hij uit de opgeslagen gelijkstroom weer wisselstroom op voor de huishoudelijke apparaten. In een DC-gekoppeld systeem wordt de zonne-elektriciteit rechtstreeks van de zonnegenerator in de accu geladen. Gelijkstroomgekoppelde systemen hebben geen eigen omvormer nodig, maar maken gebruik van die van het fotovoltaïsche systeem. Dergelijke fotovoltaïsche omvormers, waarop ook een opslageenheid kan worden aangesloten, worden hybride apparaten genoemd. Of de zonnemodules worden aangesloten op het opslagsysteem, waarin de omvormer voor beide systemen is geïntegreerd. Gelijkstroomgekoppelde systemen kunnen efficiënter werken dan wisselstroomgekoppelde opslagsystemen en zijn vaak goedkoper in aanschaf, reden waarom gelijkstroomgekoppelde systemen vaak in nieuwbouw worden toegepast. Wisselstroomgekoppelde systemen daarentegen zijn vaak flexibeler te combineren met het fotovoltaïsche systeem en kunnen ook gemakkelijker achteraf in bestaande systemen worden ingebouwd.

Verhoogt een thuisbatterij de economische efficiëntie van mijn zonnepanelen?

Batterijsystemen zijn de laatste jaren efficiënter en goedkoper geworden. Een opslagsysteem leidt er in de meeste gevallen toe de economische efficiëntie van het fotovoltaïsche systeem te verbeteren, aangezien de systemen steeds goedkoper worden en de elektriciteit als alternatief tegen betaling in de toekomst niet meer aan het net kan worden geleverd. Zeker met de huidige zeer hoge energie prijzen, loont het zich steeds vaker een opslag systeem te installeren. Maar vaak spelen de financiële aspecten voor veel kopers geen doorslaggevende rol. Een grotere onafhankelijkheid van de elektriciteitsleverancier, meer zelfverbruik van eigen zonnestroom en een eigen bijdrage aan de energietransitie zijn verdere redenen voor de aankoopbeslissing. Een accu-opslagsysteem, bijvoorbeeld, beïnvloedt de economische efficiëntie: Zonne-elektriciteit van het dak is aanzienlijk goedkoper dan elektriciteit van het net. Terwijl een kilowattuur eigen zonne-elektriciteit ongeveer 10 cent kost, is dat voor elektriciteit van het net momenteel ongeveer vier keer zo veel. Hoe meer zonnestroom overdag rechtstreeks wordt verbruikt, des te beter is het voor de economische efficiëntie van het fotovoltaïsche systeem. De vraag naar de economische levensvatbaarheid van een batterijsysteem is sterk afhankelijk van de verwachtingen voor de ontwikkeling van de elektriciteitsprijs in de komende jaren. Het is momenteel erg moeilijk om een voorspelling te doen.

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN & VOORDELEN VAN EEN THUISBATTERIJ VOOR U?

Doe een vrijblijvende en gratis informatie aanvraag.

Gratis thuisbatterij prijzen ontvangen en vergelijken
 Onafhankelijk en vrijblijvend advies
Gespecialiseerde adviseurs uit uw omgeving

Ontvang vrijblijvend thuisbatterij informatie

Verschillende merken en prijzen vergelijken
Gratis en vrijblijvend advies van deskundige installateurs
Gratis subsidie advies

THUISBATTERIJ MERKEN

POPULAIRE ARTIKELEN

VIEW MORE
Back to Top
Product has been added to your cart